یک ترجمه ساده

یک ترجمه ساده

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1395

0:00
|
متن قطعه:

تو یه روایتی که حدیث قدسی هست، یکی از دوستان میگفت من ماه رمضانی لندن بودم تو مرکز اسلامی که شب نوزدهم که شب قدر بود یک حدیث قدسی برای مردم خوندم که خدا میگفت: من مطیع اون کسی هستم که از من اطاعت کند. میگفت اتفاقا اون شب یک پلیسی که اون اطراف بود اومده بود تو جلسه و میشنید و مترجم هم ترجمه میکرد که بعد از جلسه اون پلیس اومد و گفت شما یک جمله ای گفتین که اگر بنده ای خدا را اطاعت کند خدا هم از او اطاعت میکند؟درسته و شما یک همچین جمله ای گفتین؟ گفتم بله خدا اینطور هست که وقتی دین خودش رو معرفی میکنه و هر کسی اطاعت از خدا میکنه،خدا هم از اون اطاعت میکنه.