حضرت خدیجه

حضرت خدیجه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1396

0:00
|
متن قطعه:

پیغمبر فرمود: که محبت خدیجه روزی منه. من خدیجه را دوست دارم و هر کسی که خدیجه را دوست داشته باشد من هم او را دوست دارم. حضرت خدیجه فقط همسر پیامبر نبود و بلکه یار و یاور پیغمبر بود. این خیلی ارزشمند که کسانی که با هم ازدواج میکنند فقط همسر هم نباشن بلکه یار هم باشن و یاور هم، بار هم نباشن و مثل خوار بهم فرو نرن و اذیت نکنن. پیغمبر یه مدت بعد از ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا، از امام علی پرسیدن که زهرا رو چگونه یافتی؟حضرت جواب دادن زهرا کمک من هست تو بندگی کردن.