یاد امام زمان

یاد امام زمان

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حجت الاسلام عالی

سال 1395

0:00
|
متن قطعه:

جا داره که همونطور که تو دعای ندبه هست این جمله که عزیز علیه...چقدر بر من سخت هست که همه رو میبینم ولی شا را نمیبینم و صدای همه را میشنوم و صدای شما را نمیشنوم. ما حزن سیاه داریم و حزن سبز. یه موقع حزن یکی افسردگی براش میاره که این حزن سیاه مثل اونایی که حرص دنیا میزنن و حسادت دارن که اینا حزن سیاه و آدم رو تاریک و افسرده میکنه. امام یه حزن سبز داریم که آدم رو رشد میده و بزرگ میکنه.سوزی که رشد دارد و برای آدم منفعت است.