روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها

روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

مهدی رسولی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر اینهمه جلال الله اکبر اینهمه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه صل الله علیک یافاطمه میدونم که ناز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدالله که نوکرتم الحمدالله که مادرمی الحمدالله از بچگیام مادر سایه روی سرمی