شکوه ام را به دلبرم ببرید

شکوه ام را به دلبرم ببرید

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

شکوه ام را به دلبرم ببرید قبل مردن مرا حرم ببرید حسین وای حسین وای بدنم را شبی که من مردم لحظه ای رو به قتلگاه کنید کفنم را درآورید و سپس گریه بر بوریای شاه کنید گرد آهم همین که تربت رفت بنشینید و آه آه کنید