کربلای همه دستت خانوم سه ساله

کربلای همه دستت خانوم سه ساله

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

کربلای همه دستت خانوم سه ساله دل دیوونه پابستت خانوم سه ساله هستی عالم از هستت خانوم سه ساله ایمانم رقیه جانانم رقیه ای عشق علمدار عمه جانم رقیه گنبدت عین ماه روشن خانوم سه ساله حرمت آرزوی منه خانوم سه ساله نبضم از عشق تو میزنه خانوم سه ساله