جوهر میشد اگر که دریا

جوهر میشد اگر که دریا

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

جوهر میشد اگر که دریا کاغذ میشد همه درختا حتی از عرش قلم میومد بازم میموندن برای وصف شان و جلال حضرت زهرا چه کوثری آیه عشق پیغمبری چه سروری ای که آیینه حیدری چه دختری چه همسری چه مادری