مجالس محبوب

مجالس محبوب

حجت الاسلام عالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم این هست که همون محافل خانگی رو برپا کنیم ، با همون تعدادی که هستن. ائم میتونه جلسات خانگی رو احیا کنه و بگم هر جا به هر تعدادی دوستان اهل بیت دور هم جمع بشن ولو چهار پنج نفر و در رابطه با خدا و اهل بیت چیزی را با هم گفت و گو کنند این مجلس محبوب خداست. اینطور جلسات رو خدا و اهل بیت دوست دارند.