مثل اهل بیت

مثل اهل بیت

حجت الاسلام عالی

سال 1394

0:00
|
متن قطعه:

اون جوامعی که بر اساس حب ولی روابط شون رو با هم تنظیم کنن نه بر اساس حب نفس ،جز صفا و صمیمیت چیزی بوجود نمیاد. اون وقت اگر یه مومنی به تو جفایی کرد و تو اون و دور نمیندازی. چون اگه قرار باشه بخاطر یه خطا کسی کسی رو دور بندازه اهل بیت هم باید بخاطر یک خطا ما رو دور بندازن.