ماه مهربانی

ماه مهربانی

حجت الاسلام عالی

سال 1395

0:00
|
متن قطعه:

مرحوم شهید مطهری تو یکی از کتاب هاش میگه که یکی از رفقای ما کارمند اداری هست و روز اول ماه رمضان وقتی وارد اداره شد دید یه همکار جدید اومده و سلام و علیک کردن با هم و همون موقع اون کارمند جدید گفت که من راست حسینی یه چیزی رو بهت بگم که من خیلی آدم تندی ام و عصبانی ببشم خصوصا تو ماه رمضان روزه من و میگیره و دیگه ممکن فحش و بکشم به همه و خلاصه که گفتم تا در جریان باشید که یه موقع از من دلگیر نشید و ....