مادر زن

مادر زن

حجت الاسلام عالی

سال 1397

0:00
|
متن قطعه:

در قرآن سوره نساء آیه نوزده خدا میفرماید با هم خوب تا کنید و خوب زندگی کنید. اما خود خدا هم میداند که بالاخره دو نفر دو نفر هستن و با هم متفاوتن و ممکن بحثی داشته باشن یا سلیقه هاشون بهم نمیخوره. اگر یه چیز ناپسندی از همسرتون دیدید صبر بکنید و فوری از هم جدا نشید. چه بسا خیر شما در همان باشد