صبح ها به نیت امام زمان صدقه دهیم

حجت الاسلام عالی

سال 1400

متن قطعه:

صبح ها به نیت امام زمان صدقه دهیم