لطف خدا

لطف خدا

حجت الاسلام عالی

سال 1394

0:00
|
متن قطعه:

اگر آدم یه کلمه رو باور کنه همه جا میتونه بر خدا توکل و تکیه کنه. تو سخت ترین جاها حتی که فقط باید یک کلمه رو باور کنه. ان الله بالغ امره.خداسوار کاره،به هر چی که بخواد بسه میرسه.خدا زمین خورده نیست خدا فراموش تون نمیکنه.