حسین جان ما را ببخش

حجت الاسلام علی بخشی

سال 1400

متن قطعه:

حسین جان ما را ببخش برای آن زیارت هایی که با انگشتر به ضریحت زدیم برای آن زیارت هایی که بچه مونو بغل کردیم