لبیک

لبیک

حجت الاسلام عالی

سال 1394

0:00
|
متن قطعه:

کی میتونه لبیک بگه به دعوت اباعبدالله؟ تو زیارت رجبیه میگیم:آقا اگر من نبودم در زمان شما با جسمم که کمکی بدم و با زبانم جواب دعوت شما را بدهم اما با قلبم دعوت شما را میفهمم و درک میکنم و با چشم و گوش دلم اون دعوت رو اجابت میکنم. کسی میتونه دعوت امام حسین را اجابت بکنه که دل داشته باشه،که چشم و گوش داشته باشه. با وجود اینکه این حضرت باب رحمت الله الواسعه هست ولی چهاردسته نمیتونن دعوت ابی عبدالله را اجابت کنن...