گنجینه های ما

گنجینه های ما

حجت الاسلام عالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ببینید این دعاهایی که از ائمه برای ما به یادگار مونده به عنوان دعاهای ماثور که از دو لب مبارک معصوم به ما رسیده این دعاها نکته ای درند که اگر بهش توجه کنیم خیلی بیشتر به اونها میپردازیم. درسته که به ما گفتن وقتی میخوای دعا کنی به هر زبانی با زبان خودت هم میخوای دعا کنی دعا کن اشکالی نداره. اما بهترین نوع ارتباط با خدا اینکه با خدا ارتباط برقرار کنیم با زبان معصوم با کلمات معصوم. از این جهت دعاهای ماثور فوق العاده است و یک گنج در اختیار ما هستند.