میون شلوغی شهر

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

میون شلوغی شهر تادلی دوباره گم شد یادش افتاد که تو هستی پا شد و راهی قم شد روبروی گنبد تو قلب هامون می شه کبوتر تشنه ی یک جرعه نوریم فاطمه دختر کوثر سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون به شوق مهربونی هاش دوباره اومده مهمون سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون سلام ای خواهر خورشید سلام ای حضرت بارون به شوق مهربونی هاش دوباره اومده مهمون

قطعاتمرتبط

مشاهده همه