نعمت ها برای امتحانان الزاما به خیر ختم نمی شوند

نعمت ها برای امتحانان الزاما به خیر ختم نمی شوند

حجت الاسلام عالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب های متعددی ایشون یک روایت معروفی رو نقل کرده که قاعدتا بسیاریتون این روایت رو شنیدید منتها روایت قابل تامل و از جهات مختلفی قابل استفاده هست اون روایت معروف این است که امام صادق (ع) فرمود : حضرت زهرا پیش خدا نه اسم داره بعد امام صادق (ع) اون نه اسم رو شروع کردند به بیان کردن ..