می خواهیم توبه تشکیلاتی کنیم

بنیاد هدایت

سال 1400

متن قطعه:

نشست مجازی حجت الاسلام عزت زمانی با معاونان فرهنگی استانها