ای بال و پر و پهنه و پرواز حسین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

ای بال و پر و پهنه و پرواز حسین ای خون خدا خون سرافراز حسین بی نام تو نامه کی کنم باز ای نام تو بهترین سرآغاز حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه