شبا ساکت و بیداری

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

شبا ساکت و بیداری ولی معلومه درد داری بین هر نفس پر اشک سکوت تو پر گریه قنوت تو کنج این قفس بیا امشب بزار خودت و جای من چه کنم فاطمه آخه یه حرفی بزن

قطعاتمرتبط

مشاهده همه