زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خوار و خاشاک زمین منزل و ماوای تو نیست

قطعاتمرتبط

مشاهده همه