کجایی همه دار و ندارم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

کجایی همه دار و ندارم بهار اومد بهارم توی سینه ام یه قلب خسته از زمونه دارم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه