من نه خورشیدی نه امیدی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

من نه خورشیدی نه امیدی به غیر تو ندیدم من به قدری دل به تو بستم از عالم دل بریدم من منم مجنون تویی لیلا تپش های دل شیدا علی مولا علی مولا علی مولا کلید جنت الاعالی امیر عالم بالا علی مولا علی مولا علی مولا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه