حضرت باب الحسین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

حضرت باب الحسین شیر ام البنین حیدری هیبتت یا اباالفضل یک تنه تو لشکری از همه یل ها سری محشر قدرتی داده خدا عزتت یااباالفضل

قطعاتمرتبط

مشاهده همه