آبروی دو عالم

آبروی دو عالم

رضا هلالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

آبروی دو عالم در ان نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید بدهم جان که خاک کوی تو باشم آبروی دو عالم بدون تو همه عمرم سیاهی بودو تباهی کنار ز گدایی رسم به منصب شاهی آبروی دو عالم