روایت از امیرالمومنین (ع)

روایت از امیرالمومنین (ع)

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

حاج علی قربانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یک روایت رو عرض کردیم که راوی روایت امیرالمومنین (ع) هست : که یک شخصی خدمت پیغمبر اکرم اومد و عرض کرد آقا یک عملی به من یاد بدید که واسطه انجام اون عمل محبوب خدا بشم یک محبوب مخلوقین بشم چه مخلوقین در زمین چه مخلوقین در آسمان و منو دوستم داشته باشند ..