اگر که خوبم یا بدم فقط همین و بلدم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

اگر که خوبم یا بدم فقط همین و بلدم امید من امام رضاست کفتر جلد مشهدم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه