بی حرمی همه دنیا خاک پات

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

بی حرمی همه دنیا خاک پات مرقد تو میون قلب عاشقات

قطعاتمرتبط

مشاهده همه