امام صادق امشب بدحال

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1400

متن قطعه:

امام صادق امشب بدحال میناله حجره شبیه گودال یاد شام و ویرونه ها وای اشک و آه دردونه ها تازیانه و شونه ها بارون سنگ از رو خونه ها

قطعاتمرتبط

مشاهده همه