معنای وفا ام بنین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

معنای وفا ام بنین اسوه حیا ام بنین نور هل اتی ام بنین مستور خدا ام بنین ای ماه بی غرین خورشید راه دین ای مادر قمر ای ام بی بنین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه