گداها وفایی ندارند

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

گداها وفایی ندارند کریمان گدا را محل میگذارند به بی آبرویی من رحم کردی و الا گناهان من بیشمارند برای ظهور تو کاری نکردم خوشا دوستان تو که اهل کارند به جای سخن گفتن از وصل رویت چرا دوستانم به غیبت دچارند

قطعاتمرتبط

مشاهده همه