تو شیب گودال سرازیر شد

تو شیب گودال سرازیر شد

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تو شیب گودال سرازیر شد حسین پیر شد حسین پیر شد ته گودال زمین گیر شد حسین پیر شد حسین پیر شد به آتیش کشیدن حرم رو واویلا نبودی شکستن سرم رو واویلا نبودی ببینی شلوغی دور و برم رو