آنقدر بر در میخانه بکوبم سر خویش

آنقدر بر در میخانه بکوبم سر خویش

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

آنقدر بر در میخانه بکوبم سر خویش تا که از باده وصل تو چشانند مرا شدم ای دوست سگ قافله عشاقت به امیدی که به کوی تو رسانند مرا