شیعه در انتظار خسته و بیقرار

شیعه در انتظار خسته و بیقرار

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

شیعه در انتظار خسته و بیقرار آه از این روزگار ای ماه زهرا ای صفابخش حج صاحب تیغ کج میکنی کی فرج بر اهل دنیا یا ابن الزهرا العجل العجل نور دلها العجل العجل زاده هل اتی بنت خیرالبریا سکه عشق تو گریده رایج