آوردن امشب پیغام شادی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمد طاهری

سال 1400

متن قطعه:

آوردن امشب پیغام شادی اومده به دنیا ابن الهادی اون ولی الله خورشید این راه نوه هشتم اباعبدالله چه منتی خدا رو سر ما داره دوباره حسن ابن علی میاره به نور این صورت ای جانم ای علوی هیبت ای جانم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه