گره کور اگه به کار تو خورده

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حسین طاهری

سال 1400

متن قطعه:

گره کور اگه به کار تو خورده اگه صبرت رو گرفتاری سرآورده بگو حسن بگو حسن بیخودی این در و اون در نزنی هیچوقت اتفاقا بیا تو همین روزای سخت بگو حسن ثانیه ها هماهنگ به ساعت حسن شد برای چی نشستی شب ولادت حسن شد بیا و ذوق تو چشم مولا رو ببین لبخن رو لب حضرت زهرا رو ببین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه