از آب هم مضايقه کردند کوفيان

از آب هم مضايقه کردند کوفيان

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

از آب هم مضايقه کردند کوفيان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا بودند ديو و دد همه سيراب و مي مکيد خاتم ز قحط آب سليمان کربلا زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسد فرياد العطش ز بيابان کربلا آه از دمي که لشگر اعدا نکرد شرم کردند رو به خيمه سلطان کربلا