خدایی نامرده اونیکه با نیزه ها راه گلوت و سد کرده

خدایی نامرده اونیکه با نیزه ها راه گلوت و سد کرده

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خدایی نامرده اونیکه با نیزه ها راه گلوت و سد کرده یا اونیکه پیش زینب جسم تو رو لگد کرده یکی عصا میزد یکی به روی صورتت آقا با کف پا میزد اذیت و آزار منی که سایه ام و هیچکس هم ندیده بود یکبار حالا دارم میرم با نامردا به طرف بازاراذیت و آزار خیلی کتک خورده خدایی اشک های رباب اشک