شنیده ام عاشقای مخلص و بی ریا بودن

شنیده ام عاشقای مخلص و بی ریا بودن

مسعود پیرایش

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

شنیده ام عاشقای مخلص و بی ریا بودن من هنوزم نفهمیدم که شهدا کیا بودن همیشه سرگرم دم یافاطمه مدد بودن نشون دادن که راه های آسمون و بلد بودن کبوترای رویایی آسمون بودن تموم شون مصداقی از والسابقون بودن مقربون بودن