نعمتی از این بالاتره کشورم کشور حیدره

نعمتی از این بالاتره کشورم کشور حیدره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نعمتی از این بالاتره کشورم کشور حیدره بچه ام نوکر حیدره اسم ما لشکر حیدره شیر پاک مادرم بوده و نون حلال بابامون که حسین شده ارباب و که علی شده آقامون در گوشم اذون گفتن که منم از علی میگم میگن جایی از این حرفا نگو دیگه ولی میگم از روز ازل تا روز قیامت آی بر دشمن علی لعنت با ولای علی میره دل تا خدای علی جز خداییش خدا گفته که هرچی دارم برای علی دعای پدر مادرم بوده که پای این علم هستم که عاشق یه ثانیه بودن توی حرم هستم تا دل قبر نمیفهمم اثر این محبت رو خدا از رو لبای ما نگیره ذکر لعنت رو تا از رو صراط بری به سلامت آی بر دشمن علی لعنت ... از روز ازل تا روز قیامت آی بر دشمن علی لعنت این جنون جنون بی حده شد نجف برامون می کده انگور رو ضریحش که هست مستی مون دیگه صد در صده علی علی گفتنای ما برده دل زهرا رو که حسن میبینه ما رو که حسین میخره ما رو پسر اولش امشب میبره از دلا غم رو میبینم باز توی راه نجفو کربلا هم رو میگیم اربعین تو راه زیارت آی بر دشمن علی لعنت ...