گرچه عمری بر در این خانه زحمت می کشیم

گرچه عمری بر در این خانه زحمت می کشیم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

گرچه عمری بر در این خانه زحمت می کشیم کم برایت شعر گفتیم و خجالت می کشیم دیگران نقاشی موهن برایت می کشند ما فقط در کنج عذلت آه حسرت می کشیم رحمت للعالمینی و به نام نامیت بر سر خاک تشنه ابر رحمت می کشیم تو به جرم مهربانی بار تهمت می کشی