حقا که وجود حق در ادراک علیست

حقا که وجود حق در ادراک علیست

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر کرمانشاهی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

حقا که وجود حق در ادراک علیست آیینه حق دل پاک علیست ما را به حقیقت علی شکی نیست بر ذات کسی لعن که شکاک علیست حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر