دلم برای گنبد خضرای تو پر می گیره

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

دلم برای گنبد خضرای تو پر می گیره با عشق توبه کنه زندگی از سر می گیره شما نماز یاد ما دادی شما عبادت به ما گفتی شما بالاتر از همه هستی شما ولایت به گفتی اولا بالمومنین یا رسول الله خاتم المرسلین یا رسول الله رسول الله حبیب الله نبی الله ابالزهرا فدایی تو بوده از اول مولا تو هر لحظه به هیبتت زمین مثل ما هی می لرزه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه