پشت در این خونه پر نامرده

پشت در این خونه پر نامرده

حنیف طاهری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

پشت در این خونه پر نامرده کاش مادرم پشت در نره برگرده رحمی ندارن با تازیونه امدن آتیش آوردن چه وحشیونه امدن دود بالا میره مادر میره از حال آیات کوثر شد پشت این در پامال پشت در این خونه پر نامرده کاش مادرم پشت در نره برگرده مصحف علی بین شعله ها می سوخت رو به روی چشمای مرتضی می سوخت بدون اذن صاحب خونه امدن پیش چشامون یاس نبی رو می زدن