بودم در بندو تو بودی در آن تشت

حسن خلج

سال 1400

متن قطعه:

بودم در بندو تو بودی در آن تشت چشم زیبایت دنبال من می گشت قرآن می خواندی وای از بی وجئان ها افتاد هم از من هم از تو دندانها چوب خیزران ها من از تو بیزارم زخم از تو بسیارم خورده به قلب بی قرارم چوب خیزارن خیلی تو نامردی بی رحمی و سردی با لب بابام چه کردی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه