عزیز زهرا بقیه الله

عزیز زهرا بقیه الله

مسعود پیرایش

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

عزیز زهرا بقیه الله بمیرم آقا که آب شدی تو ماتم بابا امام امت سرت سلامت که قد و قامت شکسته میشه از غم بابا نه تنها کسی برای کمک نیومده کسی نیست یه سر سلامتی بهت بده تو غربت تن بابات و میسپاری به خاک عزیزم دلت پر از غم روحی فداک