به خیمه اومده مرکب تو بی سوار

به خیمه اومده مرکب تو بی سوار

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به خیمه اومده مرکب تو بی سوار مو توروخدا بابام و تنها نذار کاشکی از اون سراب برگردی به خاطر رباب برگردی مشک و رها کن ای علمدار باید بدون آب برگردی رفتی و حسین تنهاست نامحرم دور و بر ماست واویلا کجایی عباس