بسم الله و با الله و علی مله رسول الله

بسم الله و با الله و علی مله رسول الله

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بسم الله و با الله و علی مله رسول الله و به اذن علی ولی الله با اجزه خود زهرا سینه میزنم برات آقا سیدنا المظلوم یاحسین با شور محرم با شروع مصیبت اعظم اومدیم زیر سایه پرچم پا به پای خواهرت زینب گریه میکنم برات هر شب سیدنا المظلوم یاحسین