از وقتی رفتی صدبار دور گودالت گشتم

از وقتی رفتی صدبار دور گودالت گشتم

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

از وقتی رفتی صدبار دور گودالت گشتم دیگه از پا افتدم از بس دنبالت گشتم از گودال میپرسم باقی پیکرت کجاست میلرزم میترسم نمیدونم سرت کجاست پاشو که لشکر اشک زینبت و نبینه ببین یگه بریدم پاشو بریم مدینه حسین حسین واویلا واویلا